Mindful Academy Solterreno & MindUp Meditation Center
Students of Qualified Mindfulness-Based Stress Reduction Teacher program
Mindful Academy Solterreno & MindUp Meditation Center
Students of Qualified Mindfulness-Based Stress Reduction Teacher program
Qualified MBSR Teacher
Advanced MBSR Teacher Training 2 Graduate
Aleksandra Jyldyz
Asel' ZHunusova
Aleksandra Bardina
Svetlana Kalinicheva
Maksim Sadovoj
Oksana Pavliska
Il'ya Petrov
Elizaveta SHichkova
Ruslana Soshkina
Sergej Gorbachev
Ol'ga Plotnikova
Nadiya Bukejhanova
Irina Andryuhova
Elena Davydenko
YUliya Gordeecheva
Marianna Goroshetchenko
Irina Yugaj

Basic MBSR Teacher Training 1 Graduate
Anna Syrokvashina
Il'ya Kiyanenko
Mariya Gorbunova
Anastasiya Medvedeva
Ekaterina Kukushkina
YUliya Ratnikova
Artem Kondrashkin
Anar Baldairova
Irina Drobot

Made on
Tilda